Dana

Daniela Dragoi

Profesor

Universitatea Petrol – Gaze Ploiești Facultatea de Litere și Științe Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Master „Management educațional și integrare europeană”

Debutant

Suplinitor

Other Members