Elena

Elena Georgiana Stoican

Profesor

Universitatea Petrol – Gaze Ploiești Facultatea de Litere și Științe Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Master „Management educațional și integrare europeană”

Gradul definitivat

Titular

Other Members