Mihaela

Mihaela Cristina Petre

Director Educational

Universitatea Petrol – Gaze Ploiești Facultatea de Litere și Științe Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Master „Management educațional și integrare europeană”

Membru al „Corpului de experți în management educațional”

Gradul I

Titular

Other Members